HƯỚNG ĐẠO SINH cho các bạn tester, dev

Vâng đấy, phải có một post gọi là HƯỚNG ĐẠO SINH cho các bạn bơ vơ mới vào.
 
Cho cả lính mới vào nghề Kiểm định phần mềm – Lập trình phần mềm, lính mới lẫn lính có kinh nghiệm.
 
0. Sách bản mềm về Kiểm định phần mềm: từ dễ tới khó:
– Về cơ bản
– Cho cao cấp
 

1. Sơ đồ học hành NGHỀ KIỂM ĐỊNH PHẦN MỀM theo map đây

Nên học cơ bản đã, ở đây…rồi nâng cao sang: kiểm định hiệu năng, bảo mật, auto các loại…ở đây
 
2. Sơ đồ học hành NGHỀ LẬP TRÌNH PHẦN MỀM theo map ...sau đây
 
Nên học AWS trước – đó là xu thế của 50 năm nữa – xu thế của mọi thứ cơ bản nhất…..rồi sang bigdata, blockchain sau.
 
3. Học miễn phí, học lúc nào cũng được, các kỹ năng bổ sung cho Kiểm định viên (rất cần – ngoài kinh nghiệm cơ bản) , vậy học ở đây
 
4. Học miễn phí, học lúc nào cũng được, các kỹ năng bổ sung cho Lập trình viên (rất cần – vì một số bạn toàn đi tắt đón đầu)  ở đây
 
5. Cái khó nhất nghề Kiểm định phần mềm – là nghĩ ra được test case cho bài toán của mình, vậy tổng hợp gợi ý và kinh nghiệm các anh chị đi trước ở đây (các kiểu kiểm định – các loại kiểm định – các bài toán chung) – chú ý đăng ký thành viên forum mới thấy tài nguyên:
 
 
– Web app
 
 
 
…. còn nhiều!
 
6. Đừng quên học Đạo đức nghề nghiệp cho dân ITở đây – không lại sai phạm với người nước ngoài, rồi ê cái mặt lắm!!!
 
7. Thi thố online, xem trình mình tới đâu, ở đây
 
8. Vậy mình trình như vậy ra ngoài làm sẽ được lương bao nhiêu? tham khảo đây
 
9. Nhóm hỗ trợ: Link FB.
 
10. Chat với admin/thầy giáo chuyên ngành hỗ trợ
Welcome all!