Dữ liệu chuyên môn, chuyên ngành...thu thập theo yêu cầu.

Bạn cần dữ liệu cho bài toán phân tích kinh doanh, bán/mua hàng, phân khúc khách hàng?

Bạn cầu dữ liệu cho bài toán nghiên cứu?

Bạn cần dữ liệu theo chuyên ngành, theo tiêu chí?

Bạn cần dữ liệu suy nghĩ, thói quen người dùng... trên các mạng xã hội thông dụng (facebook, zalo, youtube, medium...)?

Chúng tôi đã có triệu bản ghi mới nhất trên các lĩnh vực, tiêu chí... bạn cần.

Xem biểu phí

Giải pháp thu thập, phân tích, dự đoán kinh doanh... trên dữ liệu lớn.

Dữ liệu xu thế luôn ở xung quanh ta. Việc cung cấp một giải pháp toàn vẹn về:

  • Thu thập dữ liệu
  • Làm sạch dữ liệu
  • Training dữ liệu ra mô hình tin cậy
  • Áp dụng thuật toán dự đoán, theo mô hình với dữ liệu mới
  • Ra công thức về các tiêu chí trên dữ liệu hỗ trợ khách hàng dự đoán.

Về việc làm sạch dữ liệu, luôn là một bài toán khó và tiên quyết cho các bước sau này có chính xác và tối ưu hay không.

Xem thêm...

Tư vấn giải pháp kiến trúc xử lý dữ liệu lớn.

Một ví dụ điển hình về bài toán phân tích: Nhu cầu khách hàng, trên tập dữ liệu thu thập của các branch của Nhà máy Honda Vĩnh Phúc.

Xem thêm...

Tầm nhìn

DeepData là một thương hiệu riêng của TesterPRO, là nơi khuấy động những niềm đam mê về bài toán xử lý dữ liệu; phân tích dữ liệu.

Chúng tôi mong muốn các thành viên có một môi trường trải nghiệm làm việc và một đời sống tốt nhất - đem lại những lợi ích tối đa cho khách hàng.

 

 

Co-Founder

KoolJ.

d6_

Sắp tới...

Phân tích tâm lý người làm giáo dục tại Việt Nam...