home2_
m5

Hướng đi

Thu thập dữ liệu. Xử lý dữ liệu. Phân tích dữ liệu. Đưa ra mô hình đủ chuẩn xác để dự đoán, ra quyết định.

Trưởng thành.

1997 tiếp cận mô hình sản xuất phần mềm Rational Unified Process.

2011 xây dựng nền móng data crawling đầu tiên.

2017, đặt dấu ấn với Honda Vĩnh Phúc về dự đoán yêu cầu khách hàng.

2018, hoàn chỉnh quy trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, NLP, qua dữ liệu từ các blogger, bài post, comment từ các mạng xã hội.. cho các lĩnh vực khoa học, giáo dục, xã hội... tại Việt Nam.

Xem giới thiệu nhóm, và proposal về bài toán cross marketing.

Gặp gỡ team!

Work hard, play hard!

KoolJ (aka Tuan Anh Pham)

Team lead

A hip-hop enthusiasm. And his CVfacebook page

Minh Tran

Data Algorithm

Math and day dreamer.

Tuan Phan

Data Slayer

A go-out and wind slayer.

Tiếp...

Về các dịch vụ của DeepData...