[Mining data] Thu thập và xử lý dữ liệu: Người làm giáo dục tại Việt Nam.

[BigData Engineering]
[Mining người làm giáo dục tại VN]

Mục tiêu: Xem xét phân loại nhóm người làm giáo dục ở VN hiện nay, xem họ nói gì, nghĩ gì, cảm xúc gì. Xem các quan điểm khen chê và xu hướng họ mong muốn qua ..knn, svm với dữ liệu bài viết trên FB.

Công nghệ dùng:
#Webdriver
#Java
#Scala
#Apache_Parquet
#Spark_Mllib
#HDFS

Tốc độ mining: 150 record/h – 2kb dữ liệu text /rec

Đáp án: Tựu chung như clip này nêu.

[BigData Engineering] Mining người làm giáo dục tại VN

[BigData Engineering][Mining người làm giáo dục tại VN]Mục tiêu: Xem xét phân loại nhóm người làm giáo dục ở VN hiện nay, xem họ nói gì, nghĩ gì, cảm xúc gì. Xem các quan điểm khen chê và xu hướng họ mong muốn qua ..knn, svm với dữ liệu bài viết trên FB.Công nghệ dùng:#Webdriver#Java#Scala#Apache_Parquet#Spark_Mllib#HDFSTốc độ mining: 150 record/h – 2kb dữ liệu text /recĐáp án: Tựu chung như clip này nêu.Bài viết phục vụ khoá học: BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigDatahttps://www.testerpro.org/edu/course/view.php?id=15

Posted by TesterPro on Monday, 14 May 2018

Bài viết phục vụ khoá học: BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
https://www.testerpro.org/edu/course/view.php?id=15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *