[BigData Engineering] Bài toán: Tự làm việc phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng cho bạn.

#BigData
#Data_Crawling
#LogisticRegression

Done xong 5 phần với 2 ngày nghỉ! Giờ phải đi chơi thôi!

Series qua YouTube:
https://www.youtube.com/playlist…

Thư viện, công nghệ, tool sử dụng – mọi người đăng ký vào nhóm này để tham khảo:

———————
[BigData Engineering] Bài toán: Tự làm việc phân tích tâm lý người dùng Facebook để ra quyết định bán hàng cho bạn.

Phần 1: Implement lấy dữ liệu người dùng Facebook.
(Sorry những bạn nào coi hành động này là vi phạm, mình chỉ demo mẫu một ví dụ nhỏ trong hàng trăm công cụ hiện nay)

Phần 2: Phân tích những bài post qua câu chữ, để đưa vào nhóm thông tin theo yếu tố sẽ phân tích trong phần 3

Phần 3: Sử dụng thuật toán logistic regression để xem xét các yếu tố có quan hệ gắn kết

Phần 4: Ra quyết định nên bán sản phẩm gì với đối tượng nào, và yếu tố nào đã phân tích ở phần 2.

Phần 5: Cấu hình lên hệ thống tự động qua 01 server Ubuntu, 01 hadoop cluster.

Series hỗ trợ chương trình học từ xa Khoá BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData
https://www.testerpro.org/edu/course/view.php?id=15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *