Site announcements

Picture of TesterPRO Admin
[Series offline FREE - Hà Nội - Data Engineering, Data Analytics cho người mới bắt đầu, người trái nghề]
by TesterPRO Admin - Wednesday, 19 June 2019, 4:14 PM
 

Xem!

https://www.facebook.com/KoolJ.InDaHouse/posts/10156148310155079

Vâng sau một buổi gặp mặt cùng các anh chị e làm với nghề DA, DE, anh em xin mạo muội đưa ra series 7 ngày miễn phí cho anh chị em ở Hà Nội có thể chia sẻ giao lưu nghề DA, DE với nhau.

☎️Link đăng ký (không kèm thông tin nhạy cảm...

Read the rest of this topic
(156 words)
 
Picture of TesterPRO Admin
Trình tự học tập cho nghề Kiểm định, nghề Lập trình, nghề Quản trị dự án IT
by TesterPRO Admin - Friday, 9 March 2018, 10:19 AM
 

Nghề Kiểm định viên (tester)              Nghề Lập trình viên (dev).          Nghề Quản trị dự án IT (IT project manager)


    (Tester: Xem hình lớn).                               (Dev: Xem hình lớn).                         (IT Manag:  Xem hình lớn)

Read the rest of this topic
(32 words)
 Available courses