Đây là những khoá học kỹ thuật cơ bản cho các học viên mới. Phục vụ cho công việc về Công nghệ thông tin (IT) chuyên ngành sau này.

These are IT basic technical courses.Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cách thức học: 

Tuỳ chọn cách thức học: Online/ Offline/ LiveStream.

Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


Nội dung:

Biết các khái niệm cơ bản software testing, phân tích yêu cầu test, thiết kế testcase, lập kế hoạch test, thực hiện và báo cáo test. Log lỗi hiệu quả, và phân vùng lỗi. Biết các khái niệm các kiểu test, giai đoạn áp dụng, tổ chức dự án làm test.


Đầu ra:

 1. Về tổng quan, kỹ năng, nghề nghiệp ngành kiểm định, kiểm thử phần mềm
 2. Về kiến thức căn bản - hiểu nắm bắt được:
  • Thiết kế yêu cầu kiểm định hình cây (học miễn phí)
  • Thiết kế trường hợp kiểm định
  • Thiết kế chiến lược kiểm định
  • + Cho chức năng
  • + Cho GUI
  • + Cho hiệu năng (học miễn phí)
  • + Cho bảo mật
  • Lập kê hoạch và ước lượng các hoạt động kiểm định
  • Thực hiện kiểm định, thu thập kết quả
  • Vòng đời lỗi và cách log lỗi hiệu quả (học miễn phí)
  • Viết báo cáo kiểm định
Chi phí khoá học:

350.000 VND, thanh toán luôn tại đây.


Học thử:


Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online (chi phí ghi ở trên). Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

- LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

- Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học bổ sung:

Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.
Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cách thức học: 

Tuỳ chọn cách thức học: Online

Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


Nội dung:
Cung cấp các kiến thức bổ sung cho tester/dev những điều lệ chung và thói quen của các môi trường làm việc CNTT có yếu tố nước ngoài, giúp học viên tránh những hiểu lầm, phi phạm điều lệ đó.

Đầu ra:

 • Giới thiệu khái niệm Đạo đức trong CNTT, 5 bước ra quyết định có đạo đức
 • Vi phạm sở hữu trí tuệ, đạo văn, sử dụng mã nguồn mở
 • Các vi phạm an toàn thông tin nổi bật, vi phạm thông tin đời tư, trộm cắp thông tin cá nhân
 • Tự do ngôn luận trực tuyến, rò rỉ thông tin sản phẩm, gửi thư quảng cáo
 • Các quan hệ trong ngành: chủ và công nhân; với nhà cung cấp; với khách hàng, với cùng cấp chuyên gia.
 • Nghĩa vụ và ứng xử cá nhân khi làm việc ở các công ty có yếu tố Nhật Bản
 • Phản ứng so le giữa: “kết quả làm việc” và “làm thêm giờ”

Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Khoá học là miễn phí, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học bổ sung:

BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie

BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev.

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đâyGiảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Nội dung:

Biết các khái niệm bổ sung cho Developer: kỹ năng OOP, Database, MVC, git, SQL, phỏng vấn, tìm hiểu yêu cầu, thiét kế trước khi code, làm quen quy trình.


Đầu ra:

 1. Biết cách học gõ 10 ngón, Tiếng Anh, chuẩn bị CV theo mẫu tốt, làm kênh YouTube bản thân
 2. Biết hiểu về OOP, MVC
 3. Biết hiểu về chuẩn database khi thiết kế
 4. Biết hiểu về git, thiết kế yêu cầu trước khi coding
 5. Biết phỏng vấn xin việc tốt 
 6. Biết làm phân tích yêu cầu bài toán và đặt câu hỏi
 7. Biết hiểu và làm theo lập trình hướng tiers (presentation, business, integration)
 8. Biết thành thạo câu lệnh SQL
 9. Biết làm quen với các loại quy trình làm dự án phần mềm
 10. Biết làm UnitTesting và ReviewCode


Học thử:


Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 300.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

- LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

- Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đâyGiảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Nội dung:

Biết các khái niệm bổ sung cho Tester: kỹ năng Excel, SQL, phỏng vấn, tìm hiểu yêu cầu, hướng kiểm định, làm quen quy trình...


Đầu ra:

 1. Biết cách học gõ 10 ngón
 2. Biết cách học Tiêng Anh cho tester để có đc 480 TOEFL
 3. Biết chuẩn bị CV theo mẫu tốt
 4. Biết chuẩn bị kênh YouTube giới thiệu bản thân
 5. Biết phỏng vấn xin việc tốt
 6. Biết làm phân tích yêu cầu bài toán và đặt câu hỏi
 7. Biết tìm hiểu và đề xuất hướng tiếp cận kiểm định
 8. Biết sử dụng Excel và SQL cho tester
 9. Biết làm quen với các loại quy trình làm dự án phần mềm


Học thử:


Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 300.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

- LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

- Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học bổ sung:
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev.

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây