Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Yêu cầu kiến thức trước khi học:


- Bạn chưa biết công nghệ thông tin, chưa biết lập trình
- Bạn là người trái nghề, đang muốn tìm hiểu BlockChain, lập trình với SmartContract, Dapp và những ứng dụng trong đời sống
- Bạn có kiến thức công nghệ thông tin, đang muốn tìm hiểu và thực hành về Blockchain
- Bạn muốn tự kiến trúc một ứng dụng cơ bản theo nền tảng BlockChain, ví dụ: Ứng dụng bán lẻ sách cũ; Ứng dụng nhận diện công dân qua vân tay, ADN, số căn cước công dân; Ứng dụng đa tổ chức mua bán trái phiếu...


Nội dung:

Xây dựng ứng dụng cơ bản trên nền tảng Blockchain Ethereum, Hyperledger Fabric.


Đầu ra:

  • Biết được quy trình xây dựng ứng dụng Dapp, SmartContract trên nền tảng Blockchain Ethereum, Hyperledger (HPL) Fabric
  • Tính toán chi phí vận hành, xây dựng, một mạng Blockchain và các ứng dụng đi kèm, khi triển khai thực tế
  • Biết lập trình cơ bản ERC20 SmartContract cho Ethereum; dựng ứng dụng Dapp cơ bản với HTML, CSS, JQuery, JS, PHP, NodeJS
  • Biết lập trình cơ bản với chaincode, JS, model.cto của HPL Fabric
  • Biết cơ chế vận hành tính toán đồng thuận của một mạng Blockchain
  • Biết vận hành, triển khai một mạng tự tạo cơ bản Blockchain và tạo ứng dụng phục vụ đời sống.
  • Biết mở rộng mạng hiện tại, phục vụ nhu cầu bài toán nghiệp vụ phức tạp với khách hàng dữ liệu lớn.

  Học thử:
  (Click để tham gia học thử)


  Đăng ký học chính thức:

  Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

  LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

  OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


  Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

  Xem tại đây.


  Khoá học mở rộng chuyên môn:

  (xem testerpro.org/cms)

  Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
  Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20


  Khoá học bổ sung:
  BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
  BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
  BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

  Tại đây


  Khoá học nâng cao:

  ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
  ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
  ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
  ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
  ADVTE12 - Kiểm định BigData
  ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

  Xem tại đây.

  BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
  BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

  Tại đây

  Giảng viên:
  Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
  Thạc sỹ ISTQB
  CV giảng viên: testerpro.org/admincv

  Yêu cầu kiến thức trước khi học:
  - Bạn biết căn bản về lập trình blockchain
  - Bạn đang mong muốn trở thành chuyên gia xây dựng ứng dụng phục vụ đời sống từ nền tảng blockchain Ethereum, Hyperledger Fabric


  Nội dung:

  Xây dựng ứng dụng mở rộng, dành cho chuyên gia trên nền tảng Ethereum, Hyperledger Fabric.

  • Ứng dụng bán lẻ
  • Ứng dụng chuỗi cung ứng
  • Ứng dụng xác nhận nguồn gốc
  • Ứng dụng cho vay tín dụng


  Đầu ra:

    • Biết quy trình và thực hành thành thạo quy trình phân tích yêu cầu
    • Biết dự trù chi phí khi xây dựng và thực hiện công nghệ hóa nghiệp vụ trên nền blockchain
    • Biết xây dựng phân tích thiết kế cấu trúc và dữ liệu phân tán
    • Biết đi sâu debugging code 4 lớp (state, stack, in memory, storage) trong blockchain
    • Biết xây dựng thiết kế & triển khai bài toán bán lẻ áp dụng blockchain
    • Biết xây dựng thiết kế & triển khai bài toán làm tín dụng áp dụng blockchain
    • Biết xây dựng thiết kế bài toán chuỗi phân phối áp dụng blockchain
    • Biết xây dựng thiết kế bài toán chứng thực thông tin áp dụng blockchain
    • Biết triển khai, kiểm tra hệ thống trước khi go live, mở rộng bài toán lên điện toán đám mây


    Học thử:
    (Click để tham gia học thử)


    Đăng ký học chính thức:

    Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

    LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

    OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


    Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

    Xem tại đây.


    Khoá học mở rộng chuyên môn:

    Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
    Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
    Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
    Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
    Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

    Tại đây    Khoá học bổ sung:
    BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
    BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
    BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

    Tại đây


    Khoá học nâng cao:

    ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
    ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
    ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
    ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
    ADVTE12 - Kiểm định BigData
    ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

    Xem tại đây.

    BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
    BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

    Tại đây

    Giảng viên:
    Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
    Thạc sỹ ISTQB
    CV giảng viên: testerpro.org/admincv

    Yêu cầu kiến thức trước khi học:
    - Bạn biết căn bản về lập trình blockchain
    - Bạn đang mong muốn trở thành dev toàn năng để tự xây dựng một mạng blockchain riêng của mình
    - Bạn muốn đi sâu một số nghiệp vụ chuyên sâu về các kỹ thuật trong lập trình blockchain trên Ethereum, Hyperledger Fabric


    Nội dung:

    Xây dựng ứng dụng mở rộng, dành cho dev toàn năng, trên nền tảng Blockchain tự xây dựng, và cả Ethereum, Hyperledger Fabric.


    Đầu ra:

      • Biết kiến thức vận dụng công nghệ blockchain vào nghiệp vụ
      • Biết quy trình và thực hành thành thạo quy trình phân tích yêu cầu
      • Biết dự trù chi phí khi xây dựng và thực hiện công nghệ hóa nghiệp vụ trên nền blockchain
      • Biết xây dựng phân tích thiết kế cấu trúc và dữ liệu phân tán
      • Biết đi sâu debugging code 4 lớp (state, stack, in memory, storage) trong blockchain
      • Biết dựng smartcontract theo các chuẩn phổ biến
      • Biết dựng nghiệp vụ chat (whisper), trao đổi file (swarm, ipfs), lưu chuyển dữ liệu lớn
      • Biết tạo block, address, transaction, consensus qua Go lang
      • Biết dựng smartcontract upgradable
      • Biết lập trình ứng dụng đa tổ chức, bài toán chuỗi cung ứng, chứng thực với HPL Fabric
      • Biết lập trình Javascript với promise, responsive design, local storage
      • Biết lập trình backend với PHP/NodeJS: các ví dụ webservice, lambda microservices, session, multithreads, in-memory cache programming
      • Biết triển khai, kiểm tra hệ thống trước khi go live, mở rộng bài toán lên điện toán đám mây


      Học thử:
      (Click để tham gia học thử)


      Đăng ký học chính thức:

      Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

      LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

      OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


      Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

      Xem tại đây.


      Khoá học mở rộng chuyên môn:

      Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
      Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
      Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

      Tại đây      Khoá học bổ sung:
      BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
      BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
      BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

      Tại đây


      Khoá học nâng cao:

      ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
      ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
      ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
      ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
      ADVTE12 - Kiểm định BigData
      ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

      Xem tại đây.

      BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
      BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

      Tại đây