Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv


Nội dung:
Các khái niệm về 20 dịch vụ thường xuyên hay dùng nhất của Amazon Web Service. Thực hành trải nghiệm. AWS Developer association certification practicing.

Đầu vao:

 • AWS account for practicing

 • OOP


Đầu ra:

 • Luyện thi AWS Dev với 2000 câu hỏi từ whizlabs.com
 • Các khái niệm + thực hành tạo AWS VPC
  • Tạo AWS VPC, routetable, subnet, EC2 linux webserver
  • Thực hành tạo NAT cho internet gateway
  • Thực hành tạo firewall - Access control list
  • Thực nghiệm tạo Subnet an toàn thông tin, hạn chế tấn công
 • Giới thiệu + các hạn chế của AWS IAM – quản lý giám sát danh tính truy cập tài nguyên
  • Các khái niệm + thực hành tạo AWS IAM, policy vào tài nguyên
  • Thực nghiệm về MS AD authen tích hợp AWS IAM
  • Thực hành tích hợp Web Facebook ID
 • Thực hành tạo EC2 với OS đi kèm, tạo group user, phân quyền; codestar, codebuild, ci/cd
  • Thực hành tạo Role cho từng tài nguyên được phép dùng
  • Thực hành tạo PHP composer trong EC2 – kết nối AWS S3
  • Hiểu + thực hành load balancer với AWS ELB
  • Thực hành tạo AIM, tạo load balancer, autoscaling
  • Tạo codestar,codebuild, lambda microservice

Tương tự với cụm các khái niệm sau:

 • S3
 • DynamoDB
 • SNS
 • SQS
 • CloundFront
 • Kinesis
 • Redshift
 • RDS
 • Direct connect
 • ElasticCache
 • Beanstalk
 • Data Pipeline
 • Codestar
 • Codebuild, code deploy
 • Lambda
 • CI/CD
 • CloudTrail
 • CloudSearch
 • EMR
 • SWF
 • Machine learning
 • Deploy AWS


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

- LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

- Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: Xây dựng ứng dụng nền tảng AWS - BASDE14


Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây