Các chuyên ngành, kỹ năng mở rộng cho các học viên là kiểm định viên (software tester).

These are advance courses for software tester. 

Cần học qua:
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản

Xem demo nội dung học:

 

 

Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cách thức học: 

Tuỳ chọn cách thức học: Offline/ LiveStream.

Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


Nội dung:

Hiểu về phương cách làm kiểm định Bigdata: sử dụng và lập trình Java/Scala, công nghệ Spark với HDFS cho ứng dụng Bigdata.


Đầu ra:
  Ngày 1	
  Trao đổi tài liệu toàn khoá học. Các mục tiêu hoàn thiện trong khoá học
  Ngày 2
  Tập thực hành dự án thực: phân tích các kiểu kiểm định qua ứng dụng BigData (học miễn phí): streaming, storing data qua HDFS; validate mô hình dự đoán
  Ngày 3
  Tập thực hành dự án thực: thiết kế testcase, data test cho các dạng kiểm định trên
  Ngày 4
  Tập thực hành dự án thật: sử dụng tool jmeter (học miễn phí), hàm thủ tục dựng sẵn đọc
  data chạy test
  Ngày 5
  Tập thực hành dự án thật: viết script cho các nhóm lệnh, thủ tục thường dùng
  Ngày 6
  Tập thực hành dự án thật: viết script về lấy dữ liệu data từ Excel, DB
  Ngày 7
  Tập thực hành dự án thật: debug script
  Ngày 8
  Tập thực hành dự án thật: xử lý testsuite (nhiều testcases), cases lặp
  Ngày 9
  Tập thực hành dự án thật: các dạng bài toán đặc thù của BigData
  Ngày 10
  Tổng kết. Kiểm tra cuối khoá.


  Đăng ký học chính thức - Học phí:

  - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

  - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


  Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

  Xem tại đây.


  Khoá học bổ sung:

  Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

  Tại đây


  Khoá học nâng cao:

  ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
  ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
  ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
  ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
  ADVTE12 - Kiểm định BigData
  ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

  Xem tại đây.


  Cần học qua:
  BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản


  Xem demo nội dung học: 

   
   

  Giảng viên:
  Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
  Thạc sỹ ISTQB
  CV giảng viên: testerpro.org/admincv

  Cách thức học: 

  Tuỳ chọn cách thức học: Offline/ LiveStream.

  Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


  Đầu ra:
   Ngày 1	
   Trao đổi tài liệu toàn khoá học. Các mục tiêu hoàn thiện trong khoá học. Cài cắm.
   Ngày 2
   Tập thực hành dự án thực: phân tích các kiểu kiểm định qua ứng dụng BlockChain (học miễn phí): thuật toán mã hoá, streaming, storing data; về SmartContract; về Concensus
   Ngày 3
   Tập thực hành dự án thực: thiết kế testcase, data test cho các dạng kiểm định trên qua ứng dụng mạng Iroha/Ethereum
   Ngày 4
   Tập thực hành dự án thật: sử dụng tool jmeter, hàm thủ tục dựng sẵn đọc
   data chạy test (học miễn phí)
   Ngày 5

   Tập thực hành dự án thật: viết script cho các nhóm lệnh, thủ tục thường dùng
   Ngày 6
   Tập thực hành dự án thật: viết script về lấy dữ liệu data từ Excel, DB
   Ngày 7
   Tập thực hành dự án thật: debug script
   Ngày 8
   Tập thực hành dự án thật: xử lý testsuite (nhiều testcases), cases lặp
   Ngày 9
   Tập thực hành dự án thật: các dạng bài toán đặc thù của mạng blockchain khác
   Ngày 10
   Tổng kết. Kiểm tra cuối khoá.

   Đăng ký học chính thức - Học phí:

   - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

   Xem tại đây.


   Khoá học bổ sung:

   Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.


   Cần học qua:
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản


   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Nội dung:

   Hiểu về phương cách làm kiểm định tự động: sử dụng và lập trình Java/Swift cho Robotium, Appium, Xcode, Hera qua webdriver, iosdriver, androiddriver cho ứng dụng Android và iOS.


   Đầu ra:
   • Biết được quy trình hướng đi chung khi làm Kiểm định tự động. Những luu ý
   • Viết, thiết kế được chiến lược kiểm định. Biến đổi testcase manual - ra testcase cho tự động.
   • Biết vận hành Robotium, Appium, Xcode tập lập trình để validate GUI, function flow
   • Biết dùng mẫu dự án lập trình theo ngôn ngữ Java để mở rộng các testcase trên Appium - trình độ học viên không biết lập trình Java, Xcode cũng làm được. (học miễn phí)
   • Biết debug khi lập trình lỗi. Biết mở rộng tương tác với dữ liệu test trên file Excel cho từng cases
   • Biết vận hành framework Hera. Biết validate các thuộc tính GUI. Biết tạo keyword mới với testcase từ Hera cho tester biết code (học miễn phí)
   • Tham gia tìm hiểu một số nhược điểm Appium, khi vận hành autotest của các ứng dụng mobile app điển hình


   Cách thức học: 

   Tuỳ chọn cách thức học: Online/ Offline/ LiveStream.

   Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


   Học thử:

   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   - Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

   Xem tại đây.


   Khoá học bổ sung:

   Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.


   Cần học qua: 
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Nội dung:
   Hiểu về phương cách làm kiểm định tự động cho web application: sử dụng và lập trình Java cho Selenium webdriver, Hera keyword-driven, data-driven cho ứng dụng web.


   Đầu ra:
   • Biết được quy trình hướng đi chung khi làm Kiểm định tự động. Những luu ý
   • Viết, thiết kế được chiến lược kiểm định. Biến đổi testcase manual - ra testcase cho tự động.
   • Biết vận hành Selenium IDE, chạy record playback cơ bản. Validate GUI (học miễn phí), function flow (học miễn phí),
   • Biết dùng mẫu dự án lập trình theo ngôn ngữ Java để mở rộng các testcase trên Selenium Webdrivers, cho mọi browser (IE, Chrome, Firefox, Safari) - trình độ học viên không biết lập trình Java cũng làm được (học miễn phí)
   • Biết debug khi lập trình lỗi. Biết mở rộng tương tác với dữ liệu test data-driven trên file Excel cho từng cases
   • Biết vận hành framework Hera. Biết validate các thuộc tính GUI web. Biết tạo một luồng đi với testcase từ keyword-driven Hera
   • Tham gia tìm hiểu một số nhược điểm Seleium, khi vận hành autotest của các ứng dụng web điển hình


   Cách thức học: 

   Tuỳ chọn cách thức học: Online/ Offline/ LiveStream.

   Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


   Học thử:
   (Click để tham gia học thử)   Đăng ký học chính thức:

   - Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

   Xem tại đây.


   Khoá học bổ sung:

   Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.


   Cần học qua:
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản

   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Nội dung:

   Hiểu về phương cách làm kiểm định bảo mật (security - penetration test) cho các ứng dụng nói chung web, mobile, desktop. 


   Đầu ra:

   • Biết được quy trình chung cho Kiểm định bảo mật
   • Viết, thiết kế được chiến lược kiểm định cho từng loại bảo mật từng loại ứng dụng (web, pc, mobile)
   • + Lỗi khi review code, thông báo trả về
   • + Các hình thái lỗi injection
   • + Các hình thái lỗi tài nguyên trên server
   • + Các hình thái lỗi về thư viện sử dụng
   • + Các hình thái lỗi upload file
   • Lập kế hoạch và ước lượng công việc cho từng loại kiểm định bảo mật
   • Biết WebGoat để học về các thủ thuật check/test những lỗ hổng bảo mật căn bản
   • Biết dùng OWASP ZAP để scan các lỗi bảo mật (học miễn phí)
   • Biết dùng Nmap để scan cổng (học miễn phí)
   • Thực hành trên một số bài toán cụ thể1
   • Hiểu các thông số kiểm định bảo mật, lập báo cáo
   • Tham gia tìm hiểu một số lỗi bảo mật cơ bản của các ứng dụng điển hình


   Học thử:

   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   - Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

   Xem tại đây.


   Khoá học bổ sung:

   Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.


   Cần học qua:
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản


   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Nội dung:

   Hiểu về phương cách làm kiểm định hiệu năng (load test, profiling, stress test) qua các công cụ thông dụng: Jmeter, Blazemeter, Microsoft Visual Studio, web browser, Jprofiling... 


   Đầu ra:

   • Viết, thiết kế được workload model
   • Lập kế hoạch và ước lượng công việc
   • Biết dùng Google Chrome/Firefox browsers để đo profiling, so sách profiling ứng dụng webbased (học miễn phí)
   • Biết dùng Jprofiler, Visual Studio để đo profiling ứng dụng Windows based
   • Biết dùng Jmeter/Blazemeter ghi các bước ra load test script. Biết vượt qua CSRF. Biết pre/post các biến vào thread chạy (học miễn phí).
   • Biết triển khai thực hiện đo đạc trên máy chủ lấy số liệu tài nguyên
   • Hiểu các thông số kiểm định hiệu năng, lập báo cáo
   • Tham gia tìm hiểu một số lỗi hiệu năng cơ bản của các ứng dụng điển hình


   Cách thức học: 

   Tuỳ chọn cách thức học: Online/ Offline/ LiveStream.

   Chi tiết từng cách thức tham khảo tại đây.


   Học thử:

   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   - Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   - LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   - Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

   Xem tại đây.


   Khoá học bổ sung:

   Kỹ năng bổ sung cho tester newbie (miễn phí).

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.