Các khoá học mở rộng cho lập trình viên các ngôn ngữ, framework, lĩnh vực....

These are advance courses for developers.

Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Yêu cầu kiến thức trước khi học:
- Bạn biết căn bản về lập trình blockchain
- Bạn đang mong muốn trở thành chuyên gia xây dựng ứng dụng phục vụ đời sống từ nền tảng blockchain Ethereum, Hyperledger Fabric


Nội dung:

Xây dựng ứng dụng mở rộng, dành cho chuyên gia trên nền tảng Ethereum, Hyperledger Fabric.

 • Ứng dụng bán lẻ
 • Ứng dụng chuỗi cung ứng
 • Ứng dụng xác nhận nguồn gốc
 • Ứng dụng cho vay tín dụng


Đầu ra:

   • Biết quy trình và thực hành thành thạo quy trình phân tích yêu cầu
   • Biết dự trù chi phí khi xây dựng và thực hiện công nghệ hóa nghiệp vụ trên nền blockchain
   • Biết xây dựng phân tích thiết kế cấu trúc và dữ liệu phân tán
   • Biết đi sâu debugging code 4 lớp (state, stack, in memory, storage) trong blockchain
   • Biết xây dựng thiết kế & triển khai bài toán bán lẻ áp dụng blockchain
   • Biết xây dựng thiết kế & triển khai bài toán làm tín dụng áp dụng blockchain
   • Biết xây dựng thiết kế bài toán chuỗi phân phối áp dụng blockchain
   • Biết xây dựng thiết kế bài toán chứng thực thông tin áp dụng blockchain
   • Biết triển khai, kiểm tra hệ thống trước khi go live, mở rộng bài toán lên điện toán đám mây


   Học thử:
   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

   Xem tại đây.


   Khoá học mở rộng chuyên môn:

   Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
   Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
   Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
   Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
   Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

   Tại đây   Khoá học bổ sung:
   BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
   BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.

   BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
   BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

   Tại đây

   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Yêu cầu kiến thức trước khi học:
   Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


   Nội dung:

    Trở thành chuyên gia xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, ra quyết định trên dữ liệu:
    • Tiền xử lý âm thanh, hình ảnh, qua Java
    • Training âm thanh, hình ảnh, qua opencv
    • Nhận diện âm thanh hình ảnh qua mô hình đã tạo


    Đầu ra:
    • Biết các lý thuyết học sâu (deep learning) mở rộng để dự đoán số liệu lớn
    • Biết xử lý dữ liệu hình ảnh cơ bản trước khi vào modeling
    • Biết xử lý training tạo model từ hình ảnh, qua opencv
    • Biết xử lý nhận diện hình ảnh từ model đã dựng, qua opencv
    • Biết xử lý âm thanh phân loại trên âm sóng, bước, qua r/audacity/java
    • Biết xử lý âm thanh tạo model, qua r/audacity/java
    • Biết xử lý nhận diện âm thanh từ model đã tạo, qua r/audacity/java
    • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định

      Học thử:
      (Click để tham gia học thử)


      Đăng ký học chính thức:

      Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

      LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

      OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


      Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

      Xem tại đây.


      Khoá học mở rộng chuyên môn:

      Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
      Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
      Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

      Tại đây


      Khoá học bổ sung:
      BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
      BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
      BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

      Tại đây


      Khoá học nâng cao:

      ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
      ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
      ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
      ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
      ADVTE12 - Kiểm định BigData
      ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

      Xem tại đây.

      BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
      BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

      Tại đây      Giảng viên:
      Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
      Thạc sỹ ISTQB
      CV giảng viên: testerpro.org/admincv

      Yêu cầu kiến thức trước khi học:
      Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


      Nội dung:

       Trở thành chuyên gia xử lý dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên từ dữ liệu TEXT, khối lượng lớn (GB, TB, PB) qua các công đoạn:

       • Làm sạch
       • Segment
       • POS
       • NER

       Kết quả đầu ra ngôn ngữ: có thể tổng hợp để dự đoán, gom nhóm, phân lớp dữ liệu ngôn ngữ, hỗ trợ cho mapping audio, đầu vào các quá trình khác.

       Đầu ra:

        • Biết về quy trình thu thập dữ liệu nlp, ra quyết định trên dữ liệu lớn. Biết các lý thuyết xử lý nlp
        • Biết streaming và phân tích trên dòng stream dữ liệu
        • Biết crawling data mở rộng, làm sạch dữ liệu
        • Biết lập trình java với segment, pos từ ngữ
        • Biết lập trình java với ner từ ngữ
        • Biết lập trình Scala với thư viện Spark mở rộng với map/filter/hàm tự tạo
        • Biết áp dụng thuật toán nmap, svm, tổ hợp từ ngữ, mapping audio, processes khac
        • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định

        Học thử:
        (Click để tham gia học thử)


        Đăng ký học chính thức:

        Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

        LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

        OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


        Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

        Xem tại đây.


        Khoá học mở rộng chuyên môn:

        Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
        Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
        Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
        Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
        Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

        Tại đây


        Khoá học bổ sung:
        BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
        BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
        BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

        Tại đây


        Khoá học nâng cao:

        ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
        ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
        ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
        ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
        ADVTE12 - Kiểm định BigData
        ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

        Xem tại đây.

        BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
        BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

        Tại đây


        Giảng viên:
        Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
        Thạc sỹ ISTQB
        CV giảng viên: testerpro.org/admincv

        Yêu cầu kiến thức trước khi học:
        Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


        Nội dung:

        • Mở rộng kiến thức về thu thập dữ liệu (web, storage, mọi nơi...) qua: Java + Webdriver, Nifi
        • Phân loại, tìm kiếm, xử lý theo thuật toán để dự đoán ra quyết định trên dữ liệu (text, file) qua Hadoop -HDFS, Spark Mllib
        • Chuyển đổi hệ thống dữ liệu cũ sang kiến trúc dữ liệu lớn mã nguồn mở HDFS.


        Đầu ra:

        • Biết các lý thuyết thống kê cơ bản và mở rộng để dự đoán số liệu lớn
        • Biết streaming và phân tích trên dòng stream dữ liệu, qua Nifi
        • Biết crawling data mở rộng với mẫu script có sẵn,qua Java + Webdriver
        • Biết lập trình Scala với thư viện Spark mở rộng với map/filter/hàm tự tạo
        • Biết áp dụng thuật toán logistic regression, random forest, dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
        • Biết áp dụng thuật toán svm, time series dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
        • Biết áp dụng thuật toán neural network, dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
        • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định
        • Biết chuyển đổi kiến trúc lưu trữ dữ liệu hiện tại (MS SQL, MySQL, Oracle...) quá tốn kém và chậm, và chuyển sang kiến trúc dữ liệu lớn mã nguồn mở Hadoop -HDFS


        Học thử:
        (Click để tham gia học thử)


        Đăng ký học chính thức:

        Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

        LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

        OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


        Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

        Xem tại đây.


        Khoá học mở rộng chuyên môn:

        Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
        Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
        Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
        Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
        Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

        Tại đây


        Khoá học bổ sung:
        BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
        BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
        BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

        Tại đây


        Khoá học nâng cao:

        ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
        ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
        ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
        ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
        ADVTE12 - Kiểm định BigData
        ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

        Xem tại đây.

        BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
        BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

        Tại đây

        Giảng viên:
        Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
        Thạc sỹ ISTQB
        CV giảng viên: testerpro.org/admincv

        Yêu cầu kiến thức trước khi học:
        - Bạn biết căn bản về lập trình blockchain
        - Bạn đang mong muốn trở thành dev toàn năng để tự xây dựng một mạng blockchain riêng của mình
        - Bạn muốn đi sâu một số nghiệp vụ chuyên sâu về các kỹ thuật trong lập trình blockchain trên Ethereum, Hyperledger Fabric


        Nội dung:

        Xây dựng ứng dụng mở rộng, dành cho dev toàn năng, trên nền tảng Blockchain tự xây dựng, và cả Ethereum, Hyperledger Fabric.


        Đầu ra:

          • Biết kiến thức vận dụng công nghệ blockchain vào nghiệp vụ
          • Biết quy trình và thực hành thành thạo quy trình phân tích yêu cầu
          • Biết dự trù chi phí khi xây dựng và thực hiện công nghệ hóa nghiệp vụ trên nền blockchain
          • Biết xây dựng phân tích thiết kế cấu trúc và dữ liệu phân tán
          • Biết đi sâu debugging code 4 lớp (state, stack, in memory, storage) trong blockchain
          • Biết dựng smartcontract theo các chuẩn phổ biến
          • Biết dựng nghiệp vụ chat (whisper), trao đổi file (swarm, ipfs), lưu chuyển dữ liệu lớn
          • Biết tạo block, address, transaction, consensus qua Go lang
          • Biết dựng smartcontract upgradable
          • Biết lập trình ứng dụng đa tổ chức, bài toán chuỗi cung ứng, chứng thực với HPL Fabric
          • Biết lập trình Javascript với promise, responsive design, local storage
          • Biết lập trình backend với PHP/NodeJS: các ví dụ webservice, lambda microservices, session, multithreads, in-memory cache programming
          • Biết triển khai, kiểm tra hệ thống trước khi go live, mở rộng bài toán lên điện toán đám mây


          Học thử:
          (Click để tham gia học thử)


          Đăng ký học chính thức:

          Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

          LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

          OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


          Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

          Xem tại đây.


          Khoá học mở rộng chuyên môn:

          Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
          Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
          Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
          Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
          Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

          Tại đây          Khoá học bổ sung:
          BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
          BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
          BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

          Tại đây


          Khoá học nâng cao:

          ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
          ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
          ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
          ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
          ADVTE12 - Kiểm định BigData
          ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

          Xem tại đây.

          BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
          BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

          Tại đây