Lưu trữ các khóa học về bài tập lớn, đồ án tốt nghiệp.


Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cho đối tượng:
Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức trước khi học:

Đã quen và sử dụng máy tính/pc/laptop, xem tra cứu thông tin trên web và internet ít nhất 6 tháng.
Đã biết kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học, đúc kết thành kết luận cho đồ án, bài tập lớn.
Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
Có khả năng lập trình là khuyến khích. Sẽ là bắt buộc hoặc phải học thêm, nếu làm bài tập lớn về blockchain, bigdata.
Không cần khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Nội dung:
Về đồ án/bài tập lớn cho lập trình ứng dụng CNTT cho hành chính, quản trị, kinh doanh, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

- Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: bán hàng, bán lẻ, quản trị hàng bán.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.

- Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản trị hành chính: ra vào nhân sự, chấm công, tính lương, quản lý công văn đến đi.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.

- Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản lý khách sạn, đặt lịch, book phòng, đáo hạn book.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.

- Đề tài: Áp dụng CNTT cho bài toán: quản lý ship hàng, thu cod, thu sau.... dùng php + lavarel/nodejs + mysql/couchdb.

- Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi hành chính, quản trị, kinh doanh.


Đầu ra:
Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Cách thức học:

Học viên cần chuẩn bị sắp xếp lịch cụ thể 10 buổi livestream với giáo viên, mỗi buổi 1h, và cố gắng theo lịch đó.
Với đề tài nêu trên, sẽ có những mẫu sourcecode có sẵn. Với đề tài tự chọn sẽ phải cộng thêm 10 ngày hoặc hơn từ TesterPRO, sau khi xem yêu cầu bài toán từ học viên.
Học viên cần học trước, xem trước các tài liệu, mã nguồn... và khi tới buổi livestream, sẽ tập trung hỏi giảng viên, và yêu cầu giảng lại những phần khó hiểu.
Học viên cần chuẩn bị viết trước đồ án, và ghép các lược đồ được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần theo hướng dẫn của giảng viên, học và thực hành lập trình theo mã nguồn được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần đọc hướng dẫn sử dụng công cụ (cung cấp bởi TesterPRO) để thực hành phục vụ cho đề tài đồ án/bài tập lớn.
Học viên cần tham khảo và hiểu sâu các dòng lệnh trong mã nguồn, dưới sự hỗ trợ của giảng viên.
Học viên bảo vệ thử, trước hội đồng và những câu hỏi của giảng viên.


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- LiveStream: Liên hệ admin (koolj@testerpro.org) để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn.

Đóng phí 3 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Lịch thời gian biểu học theo lịch học bạn đưa ra.

Học phí bao gồm:

+ Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

+ 10 buổi học livestreaming qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: BigData mở rộng 03: Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21    
Khóa học: BigData mở rộng 02: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20    
Khóa học: BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19   Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây


Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cho đối tượng:
Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức trước khi học:

Đã quen và sử dụng máy tính/pc/laptop, xem tra cứu thông tin trên web và internet ít nhất 6 tháng.
Đã biết kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học, đúc kết thành kết luận cho đồ án, bài tập lớn.
Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
Có khả năng lập trình là khuyến khích. Sẽ là bắt buộc hoặc phải học thêm, nếu làm bài tập lớn về blockchain, bigdata.
Không cần khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Nội dung:
Về đồ án/bài tập lớn cho lập trình dữ liệu lớn - bigdata development, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán bán lẻ: thêm hàng, thêm/xóa/sửa hàng, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán ung thư map/reduce với Spark qua Scala

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán nlp văn bản: thu thập, làm sạch, segment, pos, ner map/reduce với Java

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán rủi ro gói đầu tư, qua thuật toán Monte Carlo Simulation, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán thảm họa thiên nhiên qua tin post mạng xã hội, qua thuật toán ROC, random forest, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán sản lượng bán xe máy, qua thu thập tâm lý người tiêu dùng tới cửa hàng xe máy, qua thuật toán logicstic regression, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala

- Đề tài: Áp dụng bigdata xử lý dữ liệu lớn bài toán dự đoán rủi ro gói đầu tư, qua thuật toán Monte Carlo Simulation, sử dụng map/reduce với Spark qua Scala

- Đề tài: Áp dụng dữ liệu lịch sử mua bán hàng, phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp, sử dụng Tableau

- Đề tài: Áp dụng dữ liệu lịch sử mua bán hàng, phân tích dữ liệu dự đoán, ra quyết định cho doanh nghiệp, sử dụng Microsoft Power BI

- Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi bigdata development.Đầu ra:
Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Cách thức học:

Học viên cần chuẩn bị sắp xếp lịch cụ thể 10 buổi livestream với giáo viên, mỗi buổi 1h, và cố gắng theo lịch đó.
Với đề tài nêu trên, sẽ có những mẫu sourcecode có sẵn. Với đề tài tự chọn sẽ phải cộng thêm 10 ngày hoặc hơn từ TesterPRO, sau khi xem yêu cầu bài toán từ học viên.
Học viên cần học trước, xem trước các tài liệu, mã nguồn... và khi tới buổi livestream, sẽ tập trung hỏi giảng viên, và yêu cầu giảng lại những phần khó hiểu.
Học viên cần chuẩn bị viết trước đồ án, và ghép các lược đồ được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần theo hướng dẫn của giảng viên, học và thực hành lập trình theo mã nguồn được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần đọc hướng dẫn sử dụng công cụ (cung cấp bởi TesterPRO) để thực hành phục vụ cho đề tài đồ án/bài tập lớn.
Học viên cần tham khảo và hiểu sâu các dòng lệnh trong mã nguồn, dưới sự hỗ trợ của giảng viên.
Học viên bảo vệ thử, trước hội đồng và những câu hỏi của giảng viên.


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- LiveStream: Liên hệ admin (koolj@testerpro.org) để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn.

Đóng phí 3 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Lịch thời gian biểu học theo lịch học bạn đưa ra.

Học phí bao gồm:

+ Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

+ 10 buổi học livestreaming qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: BigData mở rộng 03: Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21    
Khóa học: BigData mở rộng 02: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20    
Khóa học: BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19   Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây

Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cho đối tượng:
Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức trước khi học:

Đã quen và sử dụng máy tính/pc/laptop, xem tra cứu thông tin trên web và internet ít nhất 6 tháng.
Đã biết kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học, đúc kết thành kết luận cho đồ án, bài tập lớn.
Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
Có khả năng lập trình là khuyến khích. Sẽ là bắt buộc hoặc phải học thêm, nếu làm bài tập lớn về blockchain, bigdata.
Không cần khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Nội dung:
Về đồ án/bài tập lớn cho lập trình chuỗi khối - blockchain development, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán bán lẻ: thêm hàng, thêm/xóa/sửa hàng, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán chuỗi cung ứng: thêm/xóa/sửa hàng/nhà cung cap/van chuyen, them qrcode, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán thi cử bảo mật: thêm/xóa/sửa lớp/nhóm học viên thi cử, điểm thi, áp dụng moodle cho module thi cử, chấm điểm online, scan offline, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán trục dữ liệu công dân: thêm/xóa/sửa hàng/nhà cung cap/van chuyen, them qrcode, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán xác thực tài sản: thêm/xóa/sửa tài sản, tracking tài sản, truy cập tài sản, them mã hóa SHA512, đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Đề tài: Áp dụng blockchain cho bài toán quản lý kho vận: thêm/xóa/sửa kho block, kích cỡ kho block, thông báo còn thiếu chỗ trống, them 3 chuẩn warehouse 
(a) Special Commodity Warehouses.
(b) Cold Storages or Refrigerated Warehouses.
(c) Institutional Warehouses
., đưa vào chuỗi khối; có thể dùng ethereum/fabric + nodejs

- Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi blockchain development.Đầu ra:
Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Cách thức học:

Học viên cần chuẩn bị sắp xếp lịch cụ thể 10 buổi livestream với giáo viên, mỗi buổi 1h, và cố gắng theo lịch đó.
Với đề tài nêu trên, sẽ có những mẫu sourcecode có sẵn. Với đề tài tự chọn sẽ phải cộng thêm 10 ngày hoặc hơn từ TesterPRO, sau khi xem yêu cầu bài toán từ học viên.
Học viên cần học trước, xem trước các tài liệu, mã nguồn... và khi tới buổi livestream, sẽ tập trung hỏi giảng viên, và yêu cầu giảng lại những phần khó hiểu.
Học viên cần chuẩn bị viết trước đồ án, và ghép các lược đồ được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần theo hướng dẫn của giảng viên, học và thực hành lập trình theo mã nguồn được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần đọc hướng dẫn sử dụng công cụ (cung cấp bởi TesterPRO) để thực hành phục vụ cho đề tài đồ án/bài tập lớn.
Học viên cần tham khảo và hiểu sâu các dòng lệnh trong mã nguồn, dưới sự hỗ trợ của giảng viên.
Học viên bảo vệ thử, trước hội đồng và những câu hỏi của giảng viên.


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- LiveStream: Liên hệ admin (koolj@testerpro.org) để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn.

Đóng phí 3 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Lịch thời gian biểu học theo lịch học bạn đưa ra.

Học phí bao gồm:

+ Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

+ 10 buổi học livestreaming qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: BigData mở rộng 03: Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21    
Khóa học: BigData mở rộng 02: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20    
Khóa học: BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19   Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây
Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Cho đối tượng:
Học sinh sinh viên đang học tập tại các Trường Đại học, PTTH.
Học sinh sinh viên đang học tập tại các chuyên ngành CNTT.
Học sinh sinh viên yêu thích CNTT.
Các bạn trẻ yêu thích lập trình, đang học tập hoặc đi làm.


Yêu cầu kiến thức trước khi học:

Đã quen và sử dụng máy tính/pc/laptop, xem tra cứu thông tin trên web và internet ít nhất 6 tháng.
Đã biết kỹ năng tổng hợp kiến thức đã học, đúc kết thành kết luận cho đồ án, bài tập lớn.
Có khả năng gõ chữ trên máy tính (typing) 10 ngón là khuyến khích.
Có khả năng lập trình là khuyến khích. Sẽ là bắt buộc hoặc phải học thêm, nếu làm bài tập lớn về blockchain, bigdata.
Không cần khả năng đọc hiểu ngoại ngữ Tiếng Anh.


Nội dung:
Về đồ án/bài tập lớn cho kiểm thử phần mềm - software testing, bạn lựa chọn một trong các đề tài sau:

- Đề tài: Áp dụng Selenium + Webdriver cho Webapp automation test: script login, thêm xóa sửa item + Java sourcecode

- Đề tài: Áp dụng Appium cho Mobile Android/iOS automation test: script login, thêm xóa sửa itemiOS + Java sourcecode

- Đề tài: Áp dụng Jmeter cho Performance test: script loadtest, stress test + JS sourcecode

- Đề tài: Áp dụng SOAP NG cho API test: script boundary, security api.... + Groovy sourcecode

- Đề tài: Áp dụng ZAP cho Security penetration testing + testcases mẫu + desktop app/mobile app

- Hoặc một đề tài bạn yêu thích, trong phạm vi software testing.Đầu ra:
Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

10 buổi học livestreaming cùng giảng viên, qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Cách thức học:

Học viên cần chuẩn bị sắp xếp lịch cụ thể 10 buổi livestream với giáo viên, mỗi buổi 1h, và cố gắng theo lịch đó.
Với đề tài nêu trên, sẽ có những mẫu sourcecode có sẵn. Với đề tài tự chọn sẽ phải cộng thêm 10 ngày hoặc hơn từ TesterPRO, sau khi xem yêu cầu bài toán từ học viên.
Học viên cần học trước, xem trước các tài liệu, mã nguồn... và khi tới buổi livestream, sẽ tập trung hỏi giảng viên, và yêu cầu giảng lại những phần khó hiểu.
Học viên cần chuẩn bị viết trước đồ án, và ghép các lược đồ được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần theo hướng dẫn của giảng viên, học và thực hành lập trình theo mã nguồn được cung cấp bởi TesterPRO.
Học viên cần đọc hướng dẫn sử dụng công cụ (cung cấp bởi TesterPRO) để thực hành phục vụ cho đề tài đồ án/bài tập lớn.
Học viên cần tham khảo và hiểu sâu các dòng lệnh trong mã nguồn, dưới sự hỗ trợ của giảng viên.
Học viên bảo vệ thử, trước hội đồng và những câu hỏi của giảng viên.


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- LiveStream: Liên hệ admin (koolj@testerpro.org) để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn.

Đóng phí 3 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Lịch thời gian biểu học theo lịch học bạn đưa ra.

Học phí bao gồm:

+ Tài liệu hỗ trợ đồ án, bài tập lớn: sourcecode, tools, hướng dẫn thực hành(.doc/pdf), tài liệu tham khảo, sách tham khảo, 03 lược đồ UML: nghiệp vụ (use case), thực thể (entity), tuần tự (sequence). Ví dụ xem tại đây.

+ 10 buổi học livestreaming qua appear.in/testerpro. Mỗi buổi 1h.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: BigData mở rộng 03: Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21    
Khóa học: BigData mở rộng 02: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20    
Khóa học: BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19   Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây