Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincvYêu cầu kiến thức trước khi học:


Biết cơ bản về lập trình hướng đối tượng, xây dựng cơ sở dữ liệu, ra quyết định trong kinh doanh, phân tích thống kê hồi quy, quen với Ubuntu OS. Biết lập trình scala là ok nhất!


Nội dung:

Kiến trúc vận hành của một BigData: Hadoop 2.0. Hiều hành BigData với Apache Spark. Phân tích dữ liệu theo các thuật toán xác suất thống kê.


Đầu ra:

 • Tìm hiểu nghề nghiệp làm BigData ở Vietnam. BigData là gì?
 • Tìm hiểu các kỹ sư cần theo hướng nào để phát triển BigData. Các kinh nghiệm người đi trước (học miễn phí)
 • Tìm hiểu khi doanh nghiệp quyết định đầu tư cần chi phí thế nào
 • Thực hành BigData, và kiến trúc Hadoop 2.0, và các tiêu chuẩn với một BigData
  • Hiểu cách streaming dùng Spark
  • Hiểu về phép toán MapReduce

 • Thực hành phân tích:
  • Thực hành phân tích dữ liệu để chuẩn đoán: Ai là hoa hậu hoàn vũ VietNam 2017
  • Thực hành phân tích dữ liệu để chuẩn đoán: Xu thế ung thư vú
  • Thực hành phân tích dữ liệu để chuẩn đoán: Các xu hướng mua xe máy. Ra quyết định sẽ thu lợi và thiệt hại những yếu tố nào (học miễn phí)


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

- Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đây. Liên hệ gửi mail admin (koolj.net@gmail.com) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

- LiveStream: Liên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

- Offline: Liên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học:

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

(xem testerpro.org/cms)

Khóa học: BigData mở rộng 03: Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21    
Khóa học: BigData mở rộng 02: Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20    
Khóa học: BigData mở rộng 01: Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19   Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây
Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Yêu cầu kiến thức trước khi học:
Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


Nội dung:

 • Mở rộng kiến thức về thu thập dữ liệu (web, storage, mọi nơi...) qua: Java + Webdriver, Nifi
 • Phân loại, tìm kiếm, xử lý theo thuật toán để dự đoán ra quyết định trên dữ liệu (text, file) qua Hadoop -HDFS, Spark Mllib
 • Chuyển đổi hệ thống dữ liệu cũ sang kiến trúc dữ liệu lớn mã nguồn mở HDFS.


Đầu ra:

 • Biết các lý thuyết thống kê cơ bản và mở rộng để dự đoán số liệu lớn
 • Biết streaming và phân tích trên dòng stream dữ liệu, qua Nifi
 • Biết crawling data mở rộng với mẫu script có sẵn,qua Java + Webdriver
 • Biết lập trình Scala với thư viện Spark mở rộng với map/filter/hàm tự tạo
 • Biết áp dụng thuật toán logistic regression, random forest, dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
 • Biết áp dụng thuật toán svm, time series dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
 • Biết áp dụng thuật toán neural network, dự đoán dữ liệu, qua Spark Mllib
 • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định
 • Biết chuyển đổi kiến trúc lưu trữ dữ liệu hiện tại (MS SQL, MySQL, Oracle...) quá tốn kém và chậm, và chuyển sang kiến trúc dữ liệu lớn mã nguồn mở Hadoop -HDFS


Học thử:
(Click để tham gia học thử)


Đăng ký học chính thức:

Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

Xem tại đây.


Khoá học mở rộng chuyên môn:

Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

Tại đây


Khoá học bổ sung:
BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

Tại đây


Khoá học nâng cao:

ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
ADVTE12 - Kiểm định BigData
ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

Xem tại đây.

BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

Tại đây

Giảng viên:
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Yêu cầu kiến thức trước khi học:
Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


Nội dung:

  Trở thành chuyên gia xử lý dữ liệu ngôn ngữ tự nhiên từ dữ liệu TEXT, khối lượng lớn (GB, TB, PB) qua các công đoạn:

  • Làm sạch
  • Segment
  • POS
  • NER

  Kết quả đầu ra ngôn ngữ: có thể tổng hợp để dự đoán, gom nhóm, phân lớp dữ liệu ngôn ngữ, hỗ trợ cho mapping audio, đầu vào các quá trình khác.

  Đầu ra:

   • Biết về quy trình thu thập dữ liệu nlp, ra quyết định trên dữ liệu lớn. Biết các lý thuyết xử lý nlp
   • Biết streaming và phân tích trên dòng stream dữ liệu
   • Biết crawling data mở rộng, làm sạch dữ liệu
   • Biết lập trình java với segment, pos từ ngữ
   • Biết lập trình java với ner từ ngữ
   • Biết lập trình Scala với thư viện Spark mở rộng với map/filter/hàm tự tạo
   • Biết áp dụng thuật toán nmap, svm, tổ hợp từ ngữ, mapping audio, processes khac
   • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định

   Học thử:
   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

   Xem tại đây.


   Khoá học mở rộng chuyên môn:

   Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
   Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
   Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
   Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
   Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

   Tại đây


   Khoá học bổ sung:
   BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
   BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.

   BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
   BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

   Tại đây


   Giảng viên:
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Yêu cầu kiến thức trước khi học:
   Bạn biết căn bản về kiến trúc ứng dụng, và xây dựng ứng dụng BigData (cần học qua Khoá BASDE06)


   Nội dung:

    Trở thành chuyên gia xử lý dữ liệu hình ảnh, âm thanh, ra quyết định trên dữ liệu:
    • Tiền xử lý âm thanh, hình ảnh, qua Java
    • Training âm thanh, hình ảnh, qua opencv
    • Nhận diện âm thanh hình ảnh qua mô hình đã tạo


    Đầu ra:
    • Biết các lý thuyết học sâu (deep learning) mở rộng để dự đoán số liệu lớn
    • Biết xử lý dữ liệu hình ảnh cơ bản trước khi vào modeling
    • Biết xử lý training tạo model từ hình ảnh, qua opencv
    • Biết xử lý nhận diện hình ảnh từ model đã dựng, qua opencv
    • Biết xử lý âm thanh phân loại trên âm sóng, bước, qua r/audacity/java
    • Biết xử lý âm thanh tạo model, qua r/audacity/java
    • Biết xử lý nhận diện âm thanh từ model đã tạo, qua r/audacity/java
    • Biết tổng hợp kết luận đưa ra công thức ra quyết định

      Học thử:
      (Click để tham gia học thử)


      Đăng ký học chính thức:

      Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

      LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

      OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


      Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

      Xem tại đây.


      Khoá học mở rộng chuyên môn:

      Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19
      Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
      Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
      Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

      Tại đây


      Khoá học bổ sung:
      BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
      BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
      BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

      Tại đây


      Khoá học nâng cao:

      ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
      ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
      ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
      ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
      ADVTE12 - Kiểm định BigData
      ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

      Xem tại đây.

      BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
      BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

      Tại đây