Giảng viên: 
Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
Thạc sỹ ISTQB
CV giảng viên: testerpro.org/admincv

Yêu cầu kiến thức trước khi học:
- Laptop mang theo, tối thiểu core i5, ssd 50gb
- Biết lập trình Java + Webcrawler. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù
- Biết lập trình Python. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù
- Biết xây dựng api từ NodeJS, biết lập trình javascript,. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù. 
- Không cần biết Tiếng Anh


Nội dung:

Xây dựng hệ tìm kiếm khách hàng theo mục tiêu từ crawler. Phân loại khách hàng: khen, chê, theo thói quen. Phân loại và gửi phản hồi, feedback, promote từ chatbot voice tiếng Việt.

Xây dựng ứng dụng AI Chatbot với Voice Tiếng Việt, tích hợp các ứng dụng thương mại web, mobile, desktop app. Tích hợp mạng xã hội phổ biến: facebook, slack...

Xem demo: 


Đầu ra:

   • Lập trình Java, Webdriver cho việc tìm kiếm khách hàng mục tiêu
   • Tích hợp từ điển, nlp cho mẫu phân loại khách hàng
   • Lập trình python chatbot. Lập trình NodeJS tích hợp hệ thống khác.
   • Sử dụng RNN NMT kêt hợp 1,7 tỷ câu thoại tạo mạng chat tự phản hồi.
   • Sử dụng framework dùng : intent, story, domain có sẵn
   • Sử dụng Sock, API giao tiếp với database phù hợp nghiệp vụ business.
   • Biết tạo chatbot AI, với mọi ngôn ngữ, theo framework: intent, story, domain có sẵn
   • Tích hợp giọng nói Tiếng Việt vào chatbot
   • Triển khai chat bot vào Facebook, Slack, Website thương mại
   • Tìm kiếm khách hàng, phát hiện theo pattern, phản hồi qua chatbot
   • Hỗ trợ bán hàng "bị động" tới khách hàng tiềm năng


   Học thử:
   (Click để tham gia học thử)


   Đăng ký học chính thức:

   Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

   LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

   OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


   Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

   Xem tại đây.


   Khoá học mở rộng chuyên môn:

   Khóa học: 

   Aidev01 - Chatbot với voice Tiếng Việt   Khoá học bổ sung:
   BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
   BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
   BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

   Tại đây


   Khoá học nâng cao:

   ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
   ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
   ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
   ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
   ADVTE12 - Kiểm định BigData
   ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

   Xem tại đây.

   BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
   BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

   Tại đây

   Giảng viên: 
   Phạm Tuấn Anh (Mr.) 
   Thạc sỹ ISTQB
   CV giảng viên: testerpro.org/admincv

   Yêu cầu kiến thức trước khi học:
   - Laptop mang theo, tối thiểu core i5, ssd 50gb
   - Biết lập trình Python. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù
   - Biết xây dựng api từ NodeJS, biết lập trình javascript,. Nếu chưa biết, sẽ học thêm 1-2 buổi bù. 
   - Không cần biết Tiếng Anh


   Nội dung:

   Xây dựng ứng dụng AI Chatbot với Voice Tiếng Việt, tích hợp các ứng dụng thương mại web, mobile, desktop app. Tích hợp mạng xã hội phổ biến: facebook, slack...

   Xem demo:    Đầu ra:

     • Lập trình python chatbot. Lập trình NodeJS tích hợp hệ thống khác.
     • Sử dụng RNN NMT kêt hợp 1,7 tỷ câu thoại tạo mạng chat tự phản hồi.
     • Sử dụng framework dùng : intent, story, domain có sẵn
     • Sử dụng Sock, API giao tiếp với database phù hợp nghiệp vụ business.
     • Biết tạo chatbot AI, với mọi ngôn ngữ, theo framework: intent, story, domain có sẵn
     • Tích hợp giọng nói Tiếng Việt vào chatbot
     • Triển khai chat bot vào Facebook, Slack, Website thương mại


     Học thử:
     (Click để tham gia học thử)


     Đăng ký học chính thức:

     Online: Đăng ký thành viên tham gia. Đóng phí học online - 550.000 VND, thanh toán luôn tại đâyLiên hệ gửi mail admin (koolj@testerpro.org) để lấy key đăng ký Khoá, sau đó enroll phía dưới (SEK). Và bạn có thể bắt đầu học bất kỳ lúc nào.

     LiveStreamLiên hệ admin để học livestream trực tuyến 1-1 với giáo viên qua Skype, với lịch của bạn. Đóng chi phí 1.5 triệu vnd/khoá/bạn/10 buổi - mỗi buổi 1h. Đăng ký nhiều nhất 5 bạn/lớp qua Skype. Lịch học theo lịch học bạn đưa ra.

     OfflineLiên hệ admin để đăng ký nhóm học tại địa điểm bạn lựa chọn. Nộp phí trước 4triệu vnd/bạn/khoá - 10 buổi, mỗi buổi 1h15phút. Đăng ký từ 5 bạn trở lên. Lịch và địa điểm học theo bạn đưa ra.


     Định hướng nghề nghiệp - dự kiến thu nhập khi có việc làm, từ môn học: 

     Xem tại đây.


     Khoá học mở rộng chuyên môn:

     Khóa học: BlockChain mở rộng 01 -  Ứng dụng nghiệp vụ - devbc19 
     Khóa học: BlockChain mở rộng 02 - Fullstack Dev - devbc20
     Khóa học: Bigdata mở rộng 01 - Thu thập, dự đoán, ra quyết định trên dữ liệu lớn - devbig19
     Khóa học: Bigdata mở rộng 02 - Xử lý ngôn ngữ tự nhiên với dữ liệu lớn - devbig20
     Khóa học: Bigdata mở rộng 03 - Xử lý học sâu với âm thanh, hình ảnh - devbig21

     Tại đây     Khoá học bổ sung:
     BASTEplus - Kỹ năng bổ sung cho tester newbie
     BASTE01 - Kiểm thử viên cơ bản
     BASDEplus- Kỹ năng bổ sung cho Dev

     Tại đây


     Khoá học nâng cao:

     ADVTE01 - Performance test/ Kiểm định hiệu năng
     ADVTE02 - Kiểm định bảo mật thông tin/ Security - Penetration testing
     ADVTE03 - Kiểm định tự động cho web/ Web automation test
     ADVTE03b - Kiểm định tự động cho mobile/ Mobile automation test
     ADVTE12 - Kiểm định BigData
     ADVTE11 - Kiểm định BlockChain

     Xem tại đây.

     BASDE14 - AWS Khái niệm và thực hành
     BASDE06- Kiến trúc và xây dựng BigData

     Tại đây