Quy định khi tham gia học tập tại TesterPRO.org

1. Quy định điều khoản sử dụng tài nguyên, bản quyền, quyền riêng tư

Điều khoản sử dụng.

Xem Tiếng Anh, hoặc Tiếng Việt.


Bản quyền tổ chức TesterPRO.org

Xem Tiếng Anh, hoặc Tiếng Việt.


Bảo mật riêng tư

Xem Tiếng Anh, hoặc Tiếng Việt.


Cảm ơn đã đọc.

KoolJ.