Site announcements

Trình tự học tập cho nghề Kiểm định, nghề Lập trình, nghề Quản trị dự án IT

 
Picture of TesterPRO Admin
Trình tự học tập cho nghề Kiểm định, nghề Lập trình, nghề Quản trị dự án IT
by TesterPRO Admin - Friday, 9 March 2018, 10:19 AM
 

Nghề Kiểm định viên (tester)              Nghề Lập trình viên (dev).          Nghề Quản trị dự án IT (IT project manager)


    (Tester: Xem hình lớn).                               (Dev: Xem hình lớn).                         (IT Manag:  Xem hình lớn)